کنترل کیفیت:

در نظام تفکر تولید ناب ، ارتقای سطح کیفی محصول و خدمت ، مشارکت دادن مشتری در فرآیند تولید و عرصه و رعایت همه جانبه مدیریت کیفیت فراگیر باعث ار بین رفتن هرز سرمایه ، هزینه ، نیروی انسانی و … می باشد. شرکت ایران توحید به منظور تولید با کیفیت مناسب علاوه بر بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات تولیدی با تجهیزات کاملاً مدرن اقدام به کنترل کیفیت قطعات تولید شده و یا در حین تولید می نماید.
در واحد کنترل کیفیت شرکت ایران توحید با بهره گیری از تجهیزاتی از قبیل دستگاه کشش ، انواع سختی سنجی ، پروفایل پروژکتور ، تجهیزات متالوگرافی ، سالت اسپری ، میکروسکوپ و … مطابق با استاندارد های JIS و ISO و PSA و MES و NES و KES و DIN و دیگر استاندارد های رایج کنترل های لازم با بعمل می آید.

تضمین کیفیت:

دنیای کنونی از دیدگاه اقتصادی – اجتماعی – صنعتی ، مجموعه ای چند وجهی ، سریغ و به شدت رقابتی است که در آن افزایش و نگهداری سهم بازار بستگی به رعایت الزامات تعریف شده از سوی مشتریان و بهبود مستمر کیفیت و کمیت در سازمان تولید کننده دارد. مطالعات متون مدیریتی نشان می دهد که از دیرباز به نقش آموزش فردی ، آموزش گروهی و آموزش سازمانی تأکید مستمر شده و از آن بعنوان موثرترین و قابل اطمینان ترین راهکار بهبود مستمر سازمان یاد شده است.
امروز ایران توحید افتخار دارد که اعلام نماید ، سازمانی یاد گیرنده و واجد خصوصیات و ویژگی های بی همتایی است که آن را از سایر سازمان های غیریاد گیرنده متمایز ساخته است.
از گامهای اساسی این توحید ، می توان دستیابی به گواهینامه های ISO/TS از شرکت TUV RW آلمان و دریافت گواهینامه استادارد ملی ایران و تأمین نیازمندیها را اشاره نمود.

تماس با ما

 
 

 

ورود