آزمایشگاه و آزمون ها:

این شرکت با در اختیار داشتن بیش از 30 دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی یکی از کامل ترین آزمایشگاه های تست پیچ و مهره در منطقه خاورمیانه را در اخیار دارد.

تجهیزات آزمایشگاهی:

1- دستگاه کوانومتر
2- دستگاه تست اصطکاک
3- دستگاه سختی سنج یونیورسال
4- دستگاه پروفایل پروژکتور
5- دستگاه کشش 60 تن
6- دستگاه سالت اسپری
7- تجهیزات متالوگرافی ( میکروسکوپ به همراه نرم افزار آنالیز تصویر )
8- ضخامت سنج پوشش بصورت لیزری
9- انواع تجهیزات کالیبراسیون ابعادی

لیست آزمون ها:

1- انواع تست کششی و فشاری
2- انواع تست های سختی سنجی
3- اندازه گیری ابعادی و سایه نگاری
4- ضخامت سنجی انواع پوشش به روش X-Ray
5- اندازه گیری مقاومت به خوردگی پوشش ها
6- پایداری پوشش در برابر مالش (Rubbing Test)
7- ساختارشناسی ( متالوگرافی )
8- تست ترک متر ( اندازه گیری نیروی گشتاوری )
9- کالیبراسیون ( ابزار اندازه گیری طول )
10- آنالیز مواد ( کوانتومتری )
11- اندازه گیری ضریب اصطکاک
12- تعیین گشتاور مورد نیاز برای رسیدن به Pre Load مشخص در قطعه

تماس با ما

 
 

 

ورود