گلمیخ مطابق استاندارد ISO 13918 در سایز های 1/2 و 5/8 و 3/4 و 7/8 تولید میگردد.

تماس با ما

 
 

 

ورود