آدرس دفتر مرکزی: ایران – تهران – بلوار آفریقا – بلوار گلشهر – مجتمع تجاری آی تک – طبقه 12 الی 14
تلفن تماس: 22050707 – 21 – 98+
فاکس : 22058982 – 21 – 98+
ایمیل مدیریت : info@irtoco.com
ایمیل فروش خودرویی : sale.k@irtoco.com
ایمیل فروش غیرخودرویی : sales@irtoco.com

آدرس کارخانه : ایران – استان مرکزی – شهر صنعتی کاوه – خیابان دوم – شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید
تلفن تماس کارخانه : 8642343369 – 98+
ایمیل مدیریت کارخانه : factory@irtoco.com

تماس با ما

 
 

 

ورود