بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از کارخانه ایران توحید

در روز دوم از ماه دوم سال ۹۴، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از خط تولید شرکت ایران توحید دیدن کردند.

Modares94

تماس با ما

 
 

 

ورود