بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از کارخانه ایران توحید

در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت بازدید کردند.

Qazvin94

تماس با ما

 
 

 

ورود