بازدید اساتید دانشگاه اراک از کارخانه ایران توحید

در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، برخی از اساتید دانشگاه اراک جهت بازدید از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت حاضر شدند.

Arak94

تماس با ما

 
 

 

ورود