Tag: دانشگاه تربیت مدرس

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۴
در روز دوم از ماه دوم سال 94، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از خط تولید شرکت ایران توحید دیدن کردند.

تماس با ما

 
 

 

ورود