۱۱

اردیبهشت۱۳۹۴
در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 1394، اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت بازدید کردند.

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۴
در روز دوم از ماه دوم سال 94، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از خط تولید شرکت ایران توحید دیدن کردند.

تماس با ما

 
 

 

ورود