Tag: بازدید اساتید

۱۱

اردیبهشت۱۳۹۴
در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه سال 1394، اساتید و دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت بازدید کردند.

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۴
در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1394، برخی از اساتید دانشگاه اراک جهت بازدید از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت حاضر شدند.

تماس با ما

 
 

 

ورود